Kernprogramma’s binnen MGT Jongeren Federatie

De jongerenorganisatie streeft ernaar om jongeren vanaf hun 12e jaar door middel van hun programma’s in hun levensweg te begeleiden. Daarbij vormen de jongerengroepen in de moskeegemeenschap een belangrijke gemeenschap voor de jongeren. De hiervoor genoemde kernprogramma’s van het jeugdwerk zijn hierbij afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen en begeleiden de jongeren als het ware gedurende bepaalde fases in hun leven. Op dit punt zullen we de drie kernprogramma’s verder toelichten.

Weekendkamp

Weekendkampen zijn een ander belangrijk onderdeel van het IGMG jeugdwerk. Hier gaat het over weekendverblijven van jongeren uit de gemeenschappen onder toezicht van volwassenen. Bij de uitvoering geldt het principe van evenwicht in plezier en leerfactoren. In de eerste plaats zal de kamp plaatsvinden in een saamhorige sfeer en de mogelijkheid bieden tot het elkaar wederzijds leren kennen en van gedachten uitwisselen. Het kampprogramma wordt in heel Europa in de IGMG regionale verbonden uitgevoerd en is uitgegroeid tot een onmisbaar deel van het jeugdwerk binnen de IGMG.

Grote broer – kleine broer

Binnen de jongerenorganisatie wordt een speciaal mentorprogramma van jongeren voor jongeren ontwikkeld. Daarbij begeleiden oudere jongeren jongere jongeren. Daar komt ook de naam van het programma vandaan: Abi–Kardeş (grote broer–kleine broer) / Abla–Kardeş (grote zus–kleine zus). In praktische termen ziet een mentorgroep er zo uit dat een mentor ongeveer 6 leerlingen begeleidt. De mentor en zijn of haar leerlingengroep ontmoeten elkaar met regelmatige tussenpozen en anders is hij/zij ook als aanspreekpartner voor zijn of haar leerlingen bereikbaar.

Yıldız-/Hilal-Programma

Jongeren vanaf 16 jaar bevinden zich in een oriënteringsfase. Daarbij spelen vragen betreffende de juiste opleiding, de juiste studierichting alsook de toekomstige carrière een grote rol. Het Yıldız-/Hilal- (ster/halvemaan) Programma probeert juist daar op de jongeren in te haken en laat hen door middel van regelmatige seminars en cursussen de mogelijkheden zien om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Daarbij worden inhoudelijke thema’s op het gebied van bijvoorbeeld religie, politiek, maatschappij of ook geschiedenis behandeld. Hiervoor worden verschillende sprekers uitgenodigd die met de jongeren een direct gesprek aangaan en daarmee worden dus ook de vaardigheden tot kritische analyse met een scala van onderwerpen bevorderd.

Verdere projecten

Een voorbeeld van de verdere projecten van de jongerenorganisatie die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld is bijvoorbeeld het Leaderschip Programma. Bij dit programma komen multipliers van het jeugdwerk uit heel Europa bijeen om hun kennis en ervaringen uit te wisselen en zich samen verder te ontwikkelen. Als sprekers worden voorbeelden van de moslimgemeenschap uit de politiek en de samenleving uitgenodigd. Doelstellingen van dergelijke programma’s zijn de verdere ontwikkeling en professionalisering van het jeugdwerk.
Daarnaast worden er steeds opnieuw projecten met betrekking tot de algemene maatschappij georganiseerd. Zo engageren jongerengroepen van de IGMG zich binnen gebieden zoals milieubescherming, het organiseren van bloeddonatieprojecten of het initiëren van Fair Trade ontbijten ter bewustwording van voedselconsumptie. Bij de organisatie van deze projecten kunnen de jongeren zelf creatief meewerken en hun ideeën de vrije loop laten. Desondanks zijn de bovengenoemde kernprogramma’s meestal de basis van waaruit deze projecten worden opgebouwd.

0
Weekendkampen per jaar
0
Grote broers
0
Kleine broertjes
0
Deelnemende jongeren per jaar

Investeren in de jongeren, is investeren in de toekomst!