OVER ONS

Jeugdwerk binnen de Islamitische Stichting Milli Görüş heeft zich ontwikkeld op basis van de behoefte van jongeren aan hun eigen activiteiten en programma’s enerzijds en de behoefte aan onderricht anderzijds. Zo werd er in 1995 een jongerenorganisatie opgericht die zich inmiddels onderscheidt met een brede spreiding in verschillende gebieden.

MEER INFO

WAT DOEN WIJ

De jongerenorganisatie streeft ernaar om jongeren vanaf hun 12e jaar door middel van hun programma’s in hun levensweg te begeleiden. Daarbij vormen de jongerengroepen in de moskeegemeenschap een belangrijke gemeenschap voor de jongeren. De hiervoor genoemde kernprogramma’s van het jeugdwerk zijn hierbij afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen en begeleiden de jongeren als het ware gedurende bepaalde fases in hun leven.

MEER INFO

ONZE VESTIGINGEN

Milli Gorus Noord- Nederland Jongerenfederatie is de koepelorganisatie van 19 jongerenvereniging verspreid over het land. Deze organisatie is opgericht in 1995 als jongerentak van Milli Gorus Noord- Nederland en werkt nauw samen met zowel de vrouwenafdeling als de jongeren vrouwenafdeling van dezelfde koepelorganisatie. De hoofdfederatie is verbonden aan de in Duitsland gevestigde Islamitische Gemeinschaft Milli Gorus (IGMG). De jongerenafdeling heeft in totaal 10 federatieleden, 136 lokale bestuurders en 681 actieve leden.

MEER INFO

Onze leidraad

“De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”

INTERNATIONAAL

MGT Jongeren Federatie behoort tot één van de regionale stichtingen van IGMG, IGMG is actief in de volgende landen Nederland, België, Frankrijk, Canada, Zweden, Denemarken, Engeland, Italië, Noorwegen en hebben meer dan 30 regionale stichtingen verspreid over de hele wereld. Ieder van deze regionale stichtingen heeft locale vestigingen onder zich. Er zijn in totaal 514 vestigingen waarvan er 323 in Duitsland gevestigd zijn. Daarnaast zijn er in totaal 87.000 leden en 300.000 bezoekers wereldwijd.

ONZE PARTNERS

We hebben partners in verschillende branche’s met hetzelfde gemeenschappelijke doel, namelijk het bijdragen van het goede aan het gemeenschap. Onze partners zijn Hasene en Ensar. Heb jij hetzelfde gemeenschappelijke doel en wil jij een partnerschap aangaan met ons? Neem dan contact op met ons.

GEMEENSCHAP

Wij, als jongeren federatie Milli Gorus Noord Nederland, streven ernaar om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met lokale autoriteiten, media, buurtbewoners en religieuze organisaties middels onze vestigingen. Dit realiseren wij o.a. door culturele buurtbijeenkomsten, ronde tafelgesprekken en buurtinitiatieven te organiseren.